مهمترین اخبار

برگزاری کارگاه یک روزه
برگزاری کارگاه یک روزه " چرخ زندگیتو گرد کن"
برگزاری اولین کنفرانس علوم شناختی
برگزاری اولین کنفرانس علوم شناختی
هیئت مدیره
هیئت مدیره
محکومیت ترور دانشمند برجسته هسته ای دکتر محسن فخری زاده
محکومیت ترور دانشمند برجسته هسته ای دکتر محسن فخری زاده

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 

 این همایش با کمک انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران و دانشگاه مالک اشتر برگزار شده است.

مقاله " فرآیند مدیریت اسلامی " در این همایش توسط دکتر تاج آبادی ارائه شد.

برای مشاهده تصاویر اینجا کلیک کنید.

 
نظرات (0) کلیک ها: 1122
نظرات (0) کلیک ها: 1182

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در تاریخ 27 خرداد ماه، جلسه ماهیانه انجمن در قم، مجتمع آموزشی عالی امام خمینی برگزار شد.

مشروح مذاکرات جلسه به شرح زیل است:

  • انتخابات ریاست دانشگاه (جناب آقای دکتر شفقت) بعنوان رئیس کنفرانس
  • مشروح مذاکرات در مورد برگزاری کنفراس 
  • ارائه گزارش پیشرفت کار کنفرانس
  • شرکت اعضای هیئت مدیره انجمن هم در شورای سیاست گذاری و هم در شورای علمی
  • انعقاد تفاهم نامه با مجله علم و قرآن
  • انتخاب دکتر جزایری بعنوان رئیس گروه علوم انسانی کنفرانس
  • انتخاب دکتر تاج آبادی دبیر علمی کنفرانس 
  • پیگیری انعقاد قرارداد با مجله های علمی پژوهشی جهت چاپ مقالات کنفرانس
  • تصمیم به برگزاری پیش نشست کنفرانس-متعاقبا زمان و محل در سایت اعلام خواهد شد.
  • تصویب تاریخ های جدید کنفرانس 

 

 

 
نظرات (0) کلیک ها: 1120
نظرات (0) کلیک ها: 1522